fbpx
Priserne stiger mindre undtagen i banken

Priserne stiger mindre undtagen i banken

Inflationen har fundet et lavt stabilt leje – det er er godt nyt for dig. Tallene viser dog store stigninger i bankgebyrer, det bør du være klar til at handle på.

Godt nyt om inflationen

Inflationen i Danmark er faldet til 2,4 % – det lavest niveau i knap to år. I EU som helhed udvikler inflationen sig anderledes, og ECB bebudede i denne uge flere rentestigninger for at bekæmpe inflationen. I modsætning til dette er de danske inflationstal opmuntrende læsning. Den lille stigning i inflationen i juli er afløst af et større fald, især i kerneinflationen i august, og inflationen har fundet et fornuftigt leje.

Inflation og kerneinflation i Danmark, januar 2021 til august 2023. Kilde: NYT: Fald i både inflationen og kerneinflationen - Danmarks Statistik (dst.dk)

Inflation og kerneinflation i Danmark, januar 2021 til august 2023. Kilde: NYT: Fald i både inflationen og kerneinflationen – Danmarks Statistik (dst.dk)

Højere rente trods lavere inflation

Den danske krone og dermed den danske økonomi er tæt forbundet med Euroen gennem fastkurspolitikken. Det betyder, at når ECB varsler rentestigninger, følger den danske rente efter.

Fastkurspolitikken har været en god stabiliserende faktor i dansk politik. Selvom fastkurspolitikken ikke er en fordel for Danmark lige nu, fordi vi sandsynligvis ville have en lavere rente uden, så giver den stabilitet på længere sigt.

Det ville dog være fristende at styrke den danske krone og på den måde afdække truslen om højere energipriser. Med en stærkere krone ville alle varer, der bliver købt i dollar, euro eller anden fremmed valuta blive billigere, og på den måde medføre at inflationen falder yderligere.

Ulempen ved denne ændring ville dog være, at danske varer bliver dyrere i udlandet, og eksporten derfor vil falde. Det vil til gengæld sænke aktiviteten i arbejdsmarkedet lidt, hvilket videre vil mindske inflationspresset.

Uden fastkurspolitikken kan den danske krone dog komme under pres og så vil situationen blive omvendt, og Danmark risikerer at få svenske tilstande med kraftige fald i kursen på kroner. Derfor prioriterer vi stabilitet, og accepterer en lidt højere rente end strengt nødvendigt.

Danmarks Nationalbank hæver nok renten torsdag i denne uge (uge 38 2023), måske lidt mindre end ECB hæver sin rente. Det er der plads til i pengepolitikken i øjeblikket.

Stigende udlånsrenter påvirker dig – Finanshuset Fredensborg

Pas på dine omkostninger i banken

I ly af rentestigningerne, har bankerne hævet gebyrerne med 14 %. Det er en meget kraftig stigning, der kommer efter en lang periode, hvor bankerne har mistet indtjening på de lave renter og en udhulet rentemarginal. De forsøger nu at hente den mistede indtjening hjem igen.

Der er vigtigt, at du er opmærksom på dette. Tjek særligt dine omkostninger på to områder. Det første er betalingsformidling, hvor både dankort og MobilePay er under pres i forhold til pris. Her skal du sørge for at minimere dine omkostninger. Nogle banker udfaser dankortet, for at tjene penge på deres eget kort.

Banker øger gebyrer: Stiger 14 pct. på et år (borsen.dk)

Det andet område, du skal være opmærksom på og tjekke, er dine investeringsomkostninger. Det kan være meget dyrt at have din portefølje det forkerte sted. Du kan spare mere end 1 % i omkostninger om året på dette område ved at gøre det rigtigt.

Vær opmærksom på, at investeringsomkostninger går fra dit afkast. Alene 1 % i unødvendige ekstra omkostninger giver dig væsentligt lavere slutformue, uanset om det er pension, frie midler eller selskabsmidler.

Forbrugerråd: Dyr investering via banken – Finanshuset Fredensborg

Relaterede Nyheder