fbpx
Nogle aktier kommer godt ud af krisen

Nogle aktier kommer godt ud af krisen

Høje aktiekurser, stor gæld og usikkerhed i samfundsøkonomien varsler et vanskeligt år for aktier. Se vores bud på sektorer, der kommer godt ud af krisen.

Høje aktiekurser trods usikkerhed

Aktiemarkederne kom ud af 2020 med et plus. Det er ganske overraskende, da fleste virksomheder verden over lider under krisen. Der er naturligvis forskel fra branche til branche, men aktieindeksene gik i plus efter store fald i marts og april måned.

Dow Jones aktieindeks 2020

Dow Jones aktieindeks 1/1-31/12 2020. Graf: Macrotrends Dow Jones - 10 Year Daily Chart

Dow Jones aktieindeks 1/1-31/12 2020. Graf: Macrotrends Dow Jones – 10 Year Daily Chart

De fleste produktionsvirksomheder fortsætter produktionen, der er gang i byggeriet og medicinal og sundhedsbranchen har naturligvis travlt.

Forbruget er dog faldet, familierne sænker forbruget og sparer mere op i stedet. Dels har mulighederne for at bruge penge været begrænset, det er eksempelvis svært at rejse udenlands. Desuden hersker der stor usikkerhed om fremtiden, og det påvirker synet på økonomien

Gæld og manglende omsætning

Den globale økonomiske vækst er faldet, og der er økonomisk tilbagegang i mange lande. Det er ikke holdbart og giver usikkerhed om mange jobs i 2021. Vi balancerer på en knivsæg i øjeblikket.

De mange hjælpepakker til de nedlukkede virksomheder betyder, at den globale gæld vokser. Staterne låner til hjælpepakker, der holder virksomheder i live og giver lønmodtagere penge at leve for. Mange medarbejdere er hjemsendt og en del arbejder hjemmefra, men pengene passer ikke i sidste ende. Der er ikke produktion bag og intet kommer som bekendt af intet.

Alene i Danmark er der sat 470 mia. kr. af til moms og skattekreditter. En stor del af de penge, staterne låner virksomhederne bliver ikke betalt tilbage, simpelthen fordi virksomhederne ikke overlever krisen.

Allerede nu har mange virksomheder underbalance og negativ egenkapital og ingen udsigt til at tjene penge fremover. Det gælder især i oplevelsesindustrien, men også turisme, detailhandel, restauranter og caféer, biografer samt mange virksomheder i konjunkturfølsomme brancher. Derfor er udsigten for 2021 dyster for disse brancher.

Stigende risiko

Aktiekurserne holdes dog oppe af forventninger om stigende indtjening i 2021 og af en meget lav rente. Det kan dog hurtigt ændre sig. Den lave rente holder kun så længe, de finansielle markeder har tillid til, at gælden bliver betalt tilbage. Der trykkes penge som aldrig før både i USA og Europa, og det er gået godt indtil videre. Men der kommer nok mere pres på renten nu, fordi meget gæld løbende skal fornys med korte mellemrum.

Risikoen for en nedsmeltning af økonomien er stigende. Dels på grund af stigende rente som følge af stigende kreditrisiko, dels som følge af stigende konkursrisiko og en generelt mere risikoavers investorprofil.

Din risiko er steget – skal du sprede porteføljen?

Vælg aktier i sunde selskaber

Virksomheder vil have forskellige forudsætninger for at klare sig efter nedlukningerne. Nogle aktier kommer ikke til at stige igen, mens andre aktier vil stige kraftigt. Kriser betyder altid at nogle brancher dør mens nye opstår og andre genopstår. Det afhænger i høj grad af, hvad forbrugerne vil.

Som direkte aktieinvestor bør du derfor fokusere på fundamentale værdier i virksomhederne samt lav gæld, høj egenkapital og god likviditet i virksomhedsanalyserne.

I skrivende stund er der udsigt til et stærkt fokus på grøn omlægning og digital udvikling. IT og teknologi vi fortsat friste investorer med høje afkast, det vil fortsætte i 2021, samtidig vil fortsat fokus på sundhed give medicinalaktier medvind.

Forbered dig på et vanskeligt år på aktiemarkederne, hvor du ikke skal lade dig lokke af muligheder for store afkast – risikoen vil være derefter.

Få den rigtige risiko i dine investeringer

Relaterede Nyheder