fbpx
Pas på høj risiko på enkelt-aktier

Pas på høj risiko på enkelt-aktier

Mange prøver at gætte sig til store afkast ved at udvælge lovende enkelt-aktier til porteføljen. Men risikoen ved investering i enkelt-aktier er høj – især lige nu.

Risikoen ved investering i enkelt-aktier

Risikoen ved at investere i enkelt-aktier er mange gange større end i en portefølje med mange aktier og god spredning på sektorer, valuta, geografi og andre faktorer. Muligheden for at få et afkast på en enkelt-aktie, der er væsentligt større end markedsafkastet, er der selvfølgelig også.

Men investering i enkelt-aktier giver en usystematisk risiko. Det vil sige risikoen for, at der sker noget, som ikke har med markedet at gøre, men alene påvirker drift og overskud i den enkelte virksomhed. Det betyder, at aktiens værdi falder uafhængigt af den generelle tendens på markedet, eller at den ikke stiger efter et generelt fald i aktiekurserne (en korrektion i markedet).

Private investorers lyst til at investere i enkelt-aktier stiger proportionalt med afstanden til den seneste krise eller korrektion. Det skyldes tendensen til, at private investorer kommer sidst ind for at jage afkast i markedet, og efterhånden som alting stiger, svinder muligheden for at opnå et merafkast i markedet. Det er farligt som privat investor at lade risikoen i porteføljen stige sammen med aktiekurserne.

4 fejl i din investering du bør undgå

Troen på forudsigelser

Troen på, at det er muligt at forudsige kursudviklingen for enkelt-aktier, er ofte baseret på track record for de seneste år. I det marked, vi har set med generelle stigninger de seneste mange år, kan mange vise en flot track record. Det beviser dog ikke, at det er muligt at forudsige markederne i fremover. Det eneste det beviser er, at man har været heldig i et stigende marked, og det er ikke så svært.

Du skal passe på med at tro for meget på dine egne evner i den sidste fase af et opsving. Ingen kan forudsige aktiekurserne 12 måneder frem eller mere. Ræsonnementet betyder dog, at du bør være tilbageholdende med at investere i enkelt-aktier, på trods af de mange gode historier om store afkast, der florerer for tiden.

Sådan spreder du risikoen i din portefølje

Vær særligt forsigtig i opsving

Erfaringen viser, at de, der springer på vognen sidst inden faldet også får det største tab, når krisen kommer. Der er grund til stor forsigtighed efter længerevarende vækst i de finansielle markeder. Er du forsigtig nu, går du måske glip af et lille merafkast i sidste del af opsvinget, men du undgår et større tab i den første del af nedturen. Og pas særligt på for stor risiko på enkelt-aktier.

Relaterede Nyheder