fbpx

Fremtidsfuldmagt – sådan gør du

Med en fremtidsfuldmagt kan du sikre, at en du stoler på kan tage over, hvis du bliver ude af stand til selv at træffe beslutninger fx på grund af sygdom.

Den nye lov om fremtidsfuldmagter, der trådte i kraft den 1. september 2017. Fremtidsfuldmagten gør, at du kan bestemme, hvem der kan træffe beslutninger på dine vegne, hvis du ikke længere selv kan.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagten er et alternativ til den ellers meget anvendte generalfuldmagt og det offentligt fastsatte værgemål. I modsætning til generalfuldmagt er fremtidsfuldmagten en formel og lovreguleret ordning, der indebærer, at fuldmagten bliver offentliggjort, når den træder i kraft.

Dermed kan alle få kendskab til fuldmagten både modtager og ikke mindst tredjeparter som fx banken og tinglysningsretten. Det giver sikkerhed for at fuldmagten fungerer efter hensigten.

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, udpeger du en eller flere personer, der skal repræsentere dig, hvis du mister evnen til at varetage dine økonomiske og personlige forhold.

En væsentlig fordel ved fremtidsfuldmagten er, at den først træder i kraft, hvis og når du ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Så længe du selv er i stand til at varetage dine forhold, har fremtidsfuldmagten ingen virkning, den er inaktiv og ”sover” i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Det er kun dig selv som fuldmagtsgiver, Statsforvaltningen og domstolene, der kan se fremtidsfuldmagten inden den træder i kraft.

Før en fremtidsfuldmagt kan træde i kraft, skal der sendes en anmodning til Statsforvaltningen. Der skal vedlægges en lægeerklæring eller anden dokumentation for at fuldmagtsgiver ikke længere kan varetage egne interesser.

Først, når Statsforvaltningen sætter fremtidsfuldmagten i kraft, får den virkning og kan bruges af den eller de personer, du har valgt som fremtidsfuldmægtige.

Generalfuldmagter bliver udfaset

Sådan opretter du en fremtidsfuldmagt

Du opretter først fremtidsfuldmagten digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret med dit NemID. Herefter skal du vedkende dig fuldmagten ved et personligt fremmøde hos en notar. Notaren sikrer, at du opretter fremtidsfuldmagten frivilligt efter eget ønske og at du i øvrigt er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Du kan til en hver tid tilbagekalde eller ændre fuldmagten, indtil den træder i kraft.

Du skal altså være i stand til at handle fornuftsmæssigt for at oprette en fremtidsfuldmagt. Derfor bør du gøre det nu, mens du er frisk og rask. Det er ligesom med forsikringer, og testamente, når du først har brug for dem, er det for sent.

Har du spørgsmål vedrørende fremtidsfuldmagter, er du velkommen til at kontakte chefjurist Jan Juul Jørgensen.

Sådan sikrer du økonomien med et testamente

Relaterede Nyheder