fbpx
Det vigtigste spørgsmål til din økonomi

Det vigtigste spørgsmål til din økonomi

Hvor høj skal renten være for at lægge låg på inflationen? Kan vi undgå at starte en recession? Se det vigtigste spørgsmål til din økonomi lige nu.

Inflation presser renten i vejret

Renterne stiger som følge af høj global inflation, og inflationen er steget på grund af høje priser på energi, råvarer og arbejdskraft. Nogle af disse forhold vil være midlertidige, andre må vi forvente varer ved.

Som du kan se i figuren herunder, er inflationen i øjeblikket (tal fra februar 2022) over 5 % i Europa og over 8 % i USA. Det er meget højt i forhold til centralbankerne, FED og ECB’s målsætninger om at holde inflationen på omkring 2 %.

Målet om en inflation på 2 % skal sikre god vækst i økonomien uden tegn på overophedning. Det er naturligvis kun en enkelt del af den økonomiske politik, men lige nu er det inflationen alle kigger på.

Høj inflation presser renten op

Inflation i EU, Danmark og USA registreret som ændring i priser i forhold til samme måned året før i %. Kilde: Danmarks Statistik – Statistikbanken, og Trading ECONOMICS.

Stigende rente påvirker aktiekurser

Det store spørgsmål for de finansielle markeder er, hvor højt skal renten op? For renten bestemmer, hvad der sker på aktiemarkedet. Her bør du som investor være opmærksom på, at forventningerne til renten indgår i fastsættelsen af kursen. Det er kun, hvis renten stiger mere end forventet, at aktiemarkedet reagerer.

Aktiemarkedet har allerede reageret og eksempelvis vækstaktier har generelt mistet værdi svarende til den gevinst, de har fået de foregående 15 måneder. Der er dog stor spredning, da det afhænger meget af den indtjening, det enkelte selskab kan præstere. Det er heller ikke godt som virksomhed at have for meget gæld i øjeblikket.

Det vigtigste spørgsmål

Der er stor usikkerhed i det finansielle marked i øjeblikket. Udsigten er gået fra pænt vejr til, hvad der bedst kan betegnes som tæt tåge. Hver dag kommer nye oplysninger, og forudsætningerne ændrer sig hele tiden, så det er svært at forudsige noget som helst.

I denne situation er det svært at finde noget at holde sig til. Her kan du vende tilbage til de grundlæggende spørgsmål, når du investerer. Det vigtigste spørgsmål lige nu er: Har du den rigtige risiko i din økonomi? eller sagt på en anden måde: Kan du tåle, at renten stiger? Kan du tåle, den stiger meget?

Når du kommer ud på den anden side af tågen, bliver det sandsynligvis godt vejr igen, og du kan forvente gode afkast, fordi markedet atter stiger. Det gælder om at blive i markedet med den rigtige risiko i stedet for at stå uden for markedet med den forkerte risiko.

Tid til at tjekke din risiko

Mellem inflation og recession

I den kommende tid stiger renterne sandsynligvis, men de vil falde igen, fordi nationalbankerne det næste halve år vil bekæmpe inflationen med alle midler, først og fremmest ved at hæve renten. Det vil lægge en kraftig dæmper på vækst og produktion i økonomierne, og det bliver afgørende at undgå, at inflationsbekæmpelsen skubber økonomien ud i recession.

Nationalbankerne har dog de seneste mange år vist, at de har styr på det. Spørgsmålet er snarere, om finanspolitiske dagsordner underminerer muligheden for at kontrollere inflationen med pengepolitiske tiltag. For mange penge til forbrug skaber inflation – for få skaber recession. Det giver snævre rammer for at føre en fornuftig finanspolitik, der hverken stimulerer samfundsøkonomien for lidt eller for meget.

Vi følger udviklingen i FinansNYT den kommende tid, hvor vi vil holde øje med nøgletal som forbrugertillid, arbejdsløshed, vækst og inflation, som fortæller om, hvilken retning udviklingen går. Lige nu peger det samfundsøkonomiske barometer mod krise, men ikke nødvendigvis en dyb krise, hvis finanspolitikken doseres rigtigt.

Sådan klarer du krisen

Relaterede Nyheder