fbpx

Skal der betales skat af dødsboet?

Ugens FiF. Når ægtefælle eller forældre er gået bort er det vigtigt at boet gøres rigtigt op. Størrelsen er afgørende for, om der betales skat af dødsboet.

Der skal ikke betales skat af et dødsbo, hvis hverken nettoformuen eller bruttoaktiverne er større end 2.717.100 kr., når boet gøres op.

Fast ejendom, som kan sælges skattefrit efter den såkaldte parcelhusregel, er ikke avancebeskattet. En sådan ejendom medregnes ikke som aktiv ved opgørelsen af bruttoaktiverne, men det gør den derimod ved opgørelsen af nettobeholdningen.

Selv om et dødsbo er skattefrit, skal der alligevel betales boafgift/arveafgift og retsafgift, da der netop er tale om afgifter og ikke om en skat.

Har du styr på økonomien, når du dør?

Skat af dødsboet: Skifte eller uskiftet bo

I boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle, er det vigtigt at være opmærksom på, at ægtefællens boslod ikke skal medtages ved vurderingen af, om boets aktiver og nettoformue overstiger beløbsgrænsen.

Det kan have stor betydning, hvis det medfører, at boets aktiver og nettoformue ikke overstiger kr. 2.717.100, for så er boet ikke skattepligtigt.

Derfor er det værd at overveje at skifte det uskiftede bo, så det bliver muligt, at sælge fx aktier fra boet, hvor avancen ellers bliver beskattet.

Sidder længstlevende i uskiftet bo, er boet ikke skattepligtigt, hvis aktiverne eller boets nettoformue er mindre end 5.434.200 kr.

Udover værdipapirer er fx en udlejningsejendom avancebeskattet. Den kan derfor også realiseres af boet uden, at blive beskattet, hvis boet altså ikke er skattepligtigt.

Juridisk rådgivning sikrer økonomien

Relaterede Nyheder