fbpx
Forbered dig på grøn omstilling

Forbered dig på grøn omstilling

Den grønne trepartsaftale viser, at grøn omstilling kan blive dyr for din økonomi. Derfor bør du forberede dig på din grønne omstilling allerede nu.

3 B’er afgørende for din grønne økonomi

I denne uge fik vi resultaterne af forhandlingerne i ”den grønne trepartsaftale,” der blandt indeholder en afgift på landbrugets CO2-udledning. Men hvor meget betaler vi danskere egentlig i grønne afgifter? Er afgifterne steget over årene, og hvad kan vi forvente fremover?

3 områder er afgørende for den grønne omstilling, når det gælder CO2 og klima. Det er de 3 B’er, boliger, biler og bøffer eller mere præcist bygninger, transport og fødevarer. Energi fylder meget på alle tre områder. De fleste miljø- og klimaafgifter skal få virksomheder og danskere til vælge grønne frem for sorte løsninger, når det gælder transport, opvarmning af boligen, og når vi køber mad.

På nogle områder er Danmark nået længere end andre lande, eksempelvis når det gælder grøn strøm, men på andre områder halter vi bagefter.

Færre grønne afgifter – indtil nu

Også i denne uge udgav Danmarks Statistik en oversigt, der viser, at provenuet fra grønne afgifter er faldet de seneste 5 år. Det vil overraske mange. Det skyldes til dels, at afgifterne er designet til at være adfærdsregulerende, så vi vælger grønne løsninger frem for sorte. Dermed vil provenuet falde, hvis der ikke reguleres på størrelsen eller antallet af afgifter. Ellers virkede afgifterne ikke efter hensigten til at begynde med.

Fordeling af grønne afgifter i Danmark i 2014-2023. Kilde: NYT: Vi betaler fortsat mindre i grønne afgifter – Danmarks Statistik (dst.dk)

Figuren herover viser, at energiområdet leverer en væsentlig andel af de grønne afgifter. Transportafgifterne udgør en lidt mindre del, mens forurenings- og ressourceafgifterne bidrager med den mindste andel af de samlede afgifter.

Statens indtægter fra grønne afgifter faldt med 12 % fra 2022 til 2023, især pga. en 63 % reduktion i elafgifterne. Husholdningerne betalte 55 % af disse afgifter, mens erhvervene dækkede resten. Støtten til vedvarende energi faldt med 21 % pga. lavere tilskudssatser relateret til høje elpriser i 2022. Samlet set er indtægterne fra grønne afgifter faldet siden 2014, hovedsageligt inden for transportafgifter og energiafgifter.

Tid til grønne investeringer – Finanshuset Fredensborg

Grøn aftale stiller krav til din økonomi

Med resultaterne fra ”den grønne trepart” vil provenuet fra grønne afgifter atter stige frem mod 2035-2040. Formålet er at ændre produktionen af fødevarer på en måde, der tilgodeser klima, natur og biodiversitet. Hvis afgifterne virker efter hensigten, og omstillingen lykkes, vil vi se en massiv ændring af den danske natur de kommende 20 år.

Men det betyder også forandringer i din privatøkonomi, du skal til at tænke mere over, hvad du hiver op af køledisken og ned fra hylderne i supermarkedet. CO2-afgifter på landbrug vil stille og roligt i de kommende 20 år gøre fødevarer dyrere, hvor produktionen ikke omlægges.

Forbrugs- og ressourceafgifter (forureningsafgifter), som i øjeblikket ikke har nævneværdig betydning for din økonomi, vil fremover få en væsentligt større betydning. Hvor stor en andel disse udgifter vil udgøre af det samlede provenu, er svært at sige, men jeg forventer, at de tre områder i grafen ovenfor bliver lige store.

Jo bedre og hurtigere du er til at tilpasse dit forbrug og din økonomi, desto lavere vil dine udgifter til den grønne omstilling blive. Det er lettere sagt end gjort, fordi du står overfor en række investeringer og adfærdsændringer i forhold til transport, bolig og forbrug.

Du gør klogt i at udvise rettidig omhu og allerede nu at gøre plads i dit budget og øge reserverne i din privatøkonomi, så du er klar til grønne investeringer og omstilling i de kommende år.

Hvad koster den grønne omstilling dig? – Finanshuset Fredensborg

Den grønne trepartsaftale

Den grønne trepartsaftale, der er blevet indgået mellem regeringen, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening, indeholder flere væsentlige punkter:

1. CO2-afgift

Aftalen introducerer en CO2-afgift for landbruget, der starter på 300 kroner per ton i 2030 og stiger til 750 kroner per ton i 2035. Landmænd, der vælger grønne løsninger, vil få et økonomisk fradrag på 60 % af gennemsnittet for den pågældende husdyrproduktion.

2. Arealfond

En arealfond på 40 milliarder kroner oprettes for at opkøbe landbrugsjord med det formål at forbedre vandmiljøet og klimaet. Fonden skal sikre 250.000 hektar mere skov frem mod 2045.

3. Natur og biodiversitet

Aftalen sigter mod at skabe 200.000 hektar ny natur, heraf 100.000 hektar urørt skov, for at give plads til biodiversiteten og sikre bedre levesteder for truede arter.

4. Lokal forankring

Aftalen lægger vægt på, at arealplanlægningen skal være lokalt forankret, hvilket skal sikre, at lokale forhold og behov inddrages i planlægningen.Kilde: Grøn trepartsaftale er landet: “Vi lægger sporene til årtiers store forandringer” – Altinget – Alt om politik: altinget.dk

Relaterede Nyheder