Uge 04 - 2017 

Trump styres af egeninteresse – heldigvis

Trump annullerer handelsaftaler. Det skaber stor usikkerhed på de finansielle markeder. Men Trump styres af egeninteresse, og det er godt for os.

USA’s nye præsident Donald Trump er gået i gang med at indfri sine valgløfter. Det ser ud til at blive en brutal affære, og de finansielle markeder har da også reageret med et fald i aktiekurserne. Iagttagere tror at dollaren vil falde, men at der til gengæld bliver skabt flere amerikanske arbejdspladser.

Trumps Fort USA

Konsekvenserne af Trumps Fort USA-strategi er usikre. Noget tyder dog på, at der bliver skabt flere nordamerikanske arbejdspladser, men at det bliver forbrugerne der kommer til at betale. Importafgifter vil give dyrere varer og højere produktionsomkostninger og føre til faldende forbrug og dermed fald i produktionen på længere sigt. Faldende produktion i USA fører med stor sikkerhed til recession og lavkonjunktur i resten af verden.

Hvis Trump vinder

Skattelettelser

Når det sandsynligvis alligevel ikke går helt så galt, skyldes det Trumps planer om at sænke skatterne for de lave indkomster. Det vil forbedre forbrugsmulighederne for lavindkomstgrupperne, men til gengæld vil det begrænse forbundsstatens muligheder for at betale sine udgifter.

USA’s statsgæld er i forvejen enorm, og en stigning i gælden vil øge usikkerheden om statens evne til at afdrage og forrente gælden. Det kan medføre stigende renter eller faldende dollarkurs eller begge dele på én gang.

Alt i alt må man sige, at det er meget svært at danne sig et samlet billede af konsekvenserne af Trumps politik.

Brexit – hvad betyder det for din økonomi?

Trumps egeninteresse

Her er det måske værd at huske på den mest stabile faktor både i det politiske liv og på de finansielle markeder: Egeninteresse. Der ligger egeninteresse bag alle beslutninger i de finansielle markeder.

Det er ingen hemmelighed at USA’s 45. præsident er hovedrig med meget store interesser i aktiemarkedet og ejendomsmarkedet. Trumps økonomiske interesser vil derfor i vidt omfang være påvirket af udviklingen i USA.

Lige nu har Trump travlt med at skabe overskrifter og vise, at han vil indfri sine valgløfter. Men når først udviklingen på de finansielle markeder i det kommende år begynder at gå den forkerte vej, vil Trump huske sin egeninteresse i at skabe stabilitet igen. Meget rige mennesker kan afdække finansiel risiko på kort sigt med forsikringer, men på længere sigt giver finansiel uro tab for alle.

3 måder Brexit ændrer din økonomi

Får Præsident Trump held med sin handelspolitik?

Trumps annullering af de store handelsaftaler er kun halvdelen af historien, den anden del, der handler om, hvad der kommer i stedet, er den vigtigste. Giver nye bilaterale aftaler samme muligheder for samhandel, er det jo fint. Så har USA blot udnyttet sin forhandlingsstyrke. Fører det derimod til øget protektionisme og begrænsninger for verdenshandlen, så er det meget skidt for alle – ikke mindst for små åbne økonomier som den danske.

Nogle gange kan politiske strømninger føre til voldsomme finansielle omvæltninger. Men kan Trump se en fordel i finansielle omvæltninger? Det tror jeg ikke. Han vil derimod se på sin egeninteresse i en stærk amerikansk økonomi, som han og mange andre har gjort det før ham. Derfor vil Trump styrke USA med bilaterale handelsaftaler og andre magtdemonstrationer overfor omverden.

På længere sigt vil Trumps politik dog betyde, at en større del af verdenshandlen går uden om USA, der vil miste sin position som verdens eneste supermagt. Men det vil tage lang tid, også længere end de 4 år Trump foreløbig har i præsidentembedet. Til den tid kan en ny præsident have sat sig i det ovale kontor.

jan 24th, 2017 | Tags: