Familiejura, love og regler

Bo i sommerhuset hele året

Er du eller din ægtefælle pensionist, kan I bo i sommerhuset hele året, hvis I har ejet det i mindst et år. Men der er også nogle ulemper. Hvornår kan du bo i sommerhuset hele året? Du har mange fordele ved at bo i fritidsboligen hele året. Der er roligt, …

Læs resten af dette indlæg

Giv til godgørenhed og nedsæt boafgiften

Du kan spare boafgift for dine arvinger ved at testamentere penge til Læger Uden Grænser. Det er en fordel for både dine arvinger og den godgørende forening. Mange opretter testamente for at tilgodese børn eller anden familie. Nogle giver gerne penge til godgørende foreninger for at hjælpe mennesker og skabe …

Læs resten af dette indlæg

Sidste chance for skattefri gave til forældre og børn

Nye ejendomsvurderinger og ændrede regler, gør muligheden for at overdrage fast ejendom til nær familie mindre attraktiv. 15 %-reglen på vej ud Hidtil har du kunnet overdrag fast ejendom til nær familie til en pris, der ligger 15 % under ejendomsvurderingen. Reglerne siger faktisk 15 % over eller under. Det …

Læs resten af dette indlæg

Husk samejeoverenskomst når I køber sommerhus

Ugens FiF. Husk samejeoverenskomst, inden du køber sommerhus med familie eller gode venner.  En god skriftlig aftale kan forhindre mange ærgrelser og konflikter. Undgå konflikter med en skriftlig aftale Inden du køber et sommerhus sammen med familie eller gode venner, bør I aftale, hvordan det rent praktisk skal foregå. I …

Læs resten af dette indlæg

Pas på gammel gæld ved skilsmisse

Gammel gæld indgået inden I bliver gift kan få store konsekvenser, hvis I skal skilles. Undgå at skulle betale af på din partners gamle gæld ved skilsmisse Undgå din ægtefælles gæld ved skilsmisse Har du eller din ægtefælle en større gæld med ind i ægteskabet, hæfter den anden ægtefællen ikke …

Læs resten af dette indlæg

Derfor skal du alligevel skrive testamente

Ugens FiF. Mange efterladte har ikke råd til at skifte boet for fx at gifte sig igen. Giv hinanden en reel mulighed for at skifte boet med et testamente. Mulighed for at sidde i uskiftet bo Har du og din ægtefælle børn sammen, men ingen fra tidligere forhold, kan den …

Læs resten af dette indlæg

Arveafgiften ved generationsskifte stiger

Skatteministeren har fremsat lovforslag om at forhøje arveafgiften ved overdragelse af virksomhedsandele. Loven ventes at træde i kraft ved årsskiftet. Gennem det meste af 2019 har de politiske partier, erhvervslivet og fagforeningerne diskuteret at annullere lempelsen af arveafgiften, når en virksomhed overdrages til arvinger. Arveafgiften stod til at blive nedsat …

Læs resten af dette indlæg

Finansloven 2020 – de 7 væsentligste forslag

Regeringen fremlagde en aftale om Finansloven 2020 i begyndelsen af ugen. Se de 7 væsentligste forslag, der kan påvirke din privatøkonomi næste år. Alt i alt var der ikke de store overraskelser blandt de mange tiltag i Finansloven for 2020. Mange af emnerne har været oppe og vende i pressen …

Læs resten af dette indlæg

Undgå boafgift på ratepensioner

Der svares en boafgift på 15 % af ratepensioner, der udbetales til livsarvinger. Du kan undgå boafgift ved at få pengene som en månedlig udbetaling frem for et engangsbeløb. Får du ikke udbetalt hele din ratepension, inden du dør, bliver den udbetalt som et engangsbeløb til dén person, du har …

Læs resten af dette indlæg

Beløbsgrænser for dødsboer

Skal du tage beslutninger om et dødsbo, er det vigtigt at være opmærksom på nogle beløbsgrænser. Skattepligt Et dødsbo er skattefrit, hvis dødsboets nettoformue opgjort pr. skæringsdagen i 2019 ikke overstiger 2.901.400 kr., og bruttoaktiverne pr. skæringsdagen ikke overstiger 2.901.400 kr. Fast ejendom, som kan sælges skattefrit efter den såkaldte …

Læs resten af dette indlæg