Familiejura, love og regler

Beløbsgrænser for dødsboer

Skal du tage beslutninger om et dødsbo, er det vigtigt at være opmærksom på nogle beløbsgrænser. Skattepligt Et dødsbo er skattefrit, hvis dødsboets nettoformue opgjort pr. skæringsdagen i 2019 ikke overstiger 2.901.400 kr., og bruttoaktiverne pr. skæringsdagen ikke overstiger 2.901.400 kr. Fast ejendom, som kan sælges skattefrit efter den såkaldte …

Læs resten af dette indlæg

Et testamente gør det muligt at skifte boet

Ugens FiF. Et testamente kan gøre nemmere for længstlevende at få råd til at skifte boet. Et testamente kan sænke andelen af boet, der skal udredes fra ¼ til en 1/16. Har du og din ægtefælle børn sammen og har ingen af jer børn fra tidligere forhold, kan den af …

Læs resten af dette indlæg

Familieoverdragelse af fast ejendom

Ugens FiF. De nye ejendomsvurderinger af ejerboliger er udskudt, formentlig til 2020. Derfor kan du fortsat overdrage fx sommerhuset til dine børn efter gældende ejendomsvurdering minus 15 %. De gamle vurderinger gælder stadig Landsskatteretten slog for nylig fast, at der fortsat kan tages udgangspunkt de gældende vurderinger ved overdragelse af …

Læs resten af dette indlæg

Få valget mellem skifte og uskiftet bo

”Vi behøver ikke testamente, for vi kan altid sidde i uskiftet bo.” Sådan tænker mange. Men hvad så hvis længstlevende gerne vil eller er nødt til at skifte boet? Der kan være flere grunde til at skifte boet. Hvis længstlevende gifter sig igen, skal boet efter førstafdøde skiftes. Det kan …

Læs resten af dette indlæg

Få ligedeling af pensionsopsparing

Ugens FiF. Kvinden har ofte mindre pensionsopsparing end manden. Derfor er det i kvindens interesse, at sikre ligedeling af pensioner ved skilsmisse med en ægtepagt. Cirka halvdelen af alle ægteskaber ender i skilsmisse. Som udgangspunkt deles formue ligeligt mellem parterne. Undtagelsen er dog pensionsordninger, hvor hver part beholder sin pensionsopsparing. …

Læs resten af dette indlæg

Giv dine penge til børn og børnebørn

Har du mere, end du har brug for som pensionist? Giv dine penge væk og lad børn og børnebørn få gavn af pengene, mens du lever. Det gør arven mere værd. Tal økonomi med familien ”I pengespørgsmål har alle samme religion”. Sådan sagde Voltaire for et par århundreder siden. Voltaires …

Læs resten af dette indlæg

Pas på udlejning af forældrekøb

Ugens FiF.  Udlejning af forældrekøb er en tillidssag. Det kan vise sig umuligt at opsige lejer og få rådighed over lejligheden selv ved salg. Overvejer du at udleje hele eller dele af en forældrekøbslejlighed, skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke kan opsige lejer. Det gælder også, …

Læs resten af dette indlæg

Kreditorbeskyttelse af erstatninger

Med kreditorbeskyttelse kan du sikre dig mod, at dine kreditorer gør udlæg i din erstatning. Du kan kreditorbeskytte penge fra erstatning ved tab af erhvervsevne, erstatning for tab af forsørger. Det samme gælder godtgørelse for svie og smerte, som tilkendes sammen med godtgørelse for varigt mén og/eller erstatning for tab …

Læs resten af dette indlæg

Nye muligheder for særeje

Ugens FiF. Nye muligheder for særeje. Bestem, hvor meget af formuen skal være fælleseje, og hvor meget skal være særeje. Fra den 1. januar 2018 gælder der nye regler om ægtefællers økonomiske forhold, der ændrer vilkårene for særeje, gaveægtepagt og deling af formue eller gæld. Den nye lov udvider mulighederne …

Læs resten af dette indlæg

Ny lov om ægtefællers økonomiske forhold

En ny lov samler alle lovregler om ægtefællers økonomiske forhold, navnlig om deling af ægtefællers formue. Dermed bliver reglerne om økonomien i ægteskaber enklere og mere forudsigelige. Hovedpunkterne i det nye lovforslag er: Reglerne om særeje og andre forhåndsaftaler om formuedeling bliver udbygget. Nogle ordninger, som pt ikke har været …

Læs resten af dette indlæg