Familiejura, love og regler

Pas på gammel gæld ved skilsmisse

Gammel gæld indgået inden I bliver gift kan få store konsekvenser, hvis I skal skilles. Undgå at skulle betale af på din partners gamle gæld ved skilsmisse Undgå din ægtefælles gæld ved skilsmisse Har du eller din ægtefælle en større gæld med ind i ægteskabet, hæfter den anden ægtefællen ikke …

Læs resten af dette indlæg

Derfor skal du alligevel skrive testamente

Ugens FiF. Mange efterladte har ikke råd til at skifte boet for fx at gifte sig igen. Giv hinanden en reel mulighed for at skifte boet med et testamente. Mulighed for at sidde i uskiftet bo Har du og din ægtefælle børn sammen, men ingen fra tidligere forhold, kan den …

Læs resten af dette indlæg

Arveafgiften ved generationsskifte stiger

Skatteministeren har fremsat lovforslag om at forhøje arveafgiften ved overdragelse af virksomhedsandele. Loven ventes at træde i kraft ved årsskiftet. Gennem det meste af 2019 har de politiske partier, erhvervslivet og fagforeningerne diskuteret at annullere lempelsen af arveafgiften, når en virksomhed overdrages til arvinger. Arveafgiften stod til at blive nedsat …

Læs resten af dette indlæg

Finansloven 2020 – de 7 væsentligste forslag

Regeringen fremlagde en aftale om Finansloven 2020 i begyndelsen af ugen. Se de 7 væsentligste forslag, der kan påvirke din privatøkonomi næste år. Alt i alt var der ikke de store overraskelser blandt de mange tiltag i Finansloven for 2020. Mange af emnerne har været oppe og vende i pressen …

Læs resten af dette indlæg

Undgå boafgift på ratepensioner

Der svares en boafgift på 15 % af ratepensioner, der udbetales til livsarvinger. Du kan undgå boafgift ved at få pengene som en månedlig udbetaling frem for et engangsbeløb. Får du ikke udbetalt hele din ratepension, inden du dør, bliver den udbetalt som et engangsbeløb til dén person, du har …

Læs resten af dette indlæg

Beløbsgrænser for dødsboer

Skal du tage beslutninger om et dødsbo, er det vigtigt at være opmærksom på nogle beløbsgrænser. Skattepligt Et dødsbo er skattefrit, hvis dødsboets nettoformue opgjort pr. skæringsdagen i 2019 ikke overstiger 2.901.400 kr., og bruttoaktiverne pr. skæringsdagen ikke overstiger 2.901.400 kr. Fast ejendom, som kan sælges skattefrit efter den såkaldte …

Læs resten af dette indlæg

Et testamente gør det muligt at skifte boet

Ugens FiF. Et testamente kan gøre nemmere for længstlevende at få råd til at skifte boet. Et testamente kan sænke andelen af boet, der skal udredes fra ¼ til en 1/16. Har du og din ægtefælle børn sammen og har ingen af jer børn fra tidligere forhold, kan den af …

Læs resten af dette indlæg

Familieoverdragelse af fast ejendom

Ugens FiF. De nye ejendomsvurderinger af ejerboliger er udskudt, formentlig til 2020. Derfor kan du fortsat overdrage fx sommerhuset til dine børn efter gældende ejendomsvurdering minus 15 %. De gamle vurderinger gælder stadig Landsskatteretten slog for nylig fast, at der fortsat kan tages udgangspunkt de gældende vurderinger ved overdragelse af …

Læs resten af dette indlæg

Få valget mellem skifte og uskiftet bo

”Vi behøver ikke testamente, for vi kan altid sidde i uskiftet bo.” Sådan tænker mange. Men hvad så hvis længstlevende gerne vil eller er nødt til at skifte boet? Der kan være flere grunde til at skifte boet. Hvis længstlevende gifter sig igen, skal boet efter førstafdøde skiftes. Det kan …

Læs resten af dette indlæg

Få ligedeling af pensionsopsparing

Ugens FiF. Kvinden har ofte mindre pensionsopsparing end manden. Derfor er det i kvindens interesse, at sikre ligedeling af pensioner ved skilsmisse med en ægtepagt. Cirka halvdelen af alle ægteskaber ender i skilsmisse. Som udgangspunkt deles formue ligeligt mellem parterne. Undtagelsen er dog pensionsordninger, hvor hver part beholder sin pensionsopsparing. …

Læs resten af dette indlæg