fbpx
Svarene på FinansNYTs julequiz 2022

Svarene på FinansNYTs julequiz 2022

Her er svarene på spørgsmålene i FinansNYTs julequiz 2022. Det var især spørgsmål om den mest læste artikel i 2022 og den bedste investering, der voldte problemer.

Tak til de over 500 der har deltaget i quizzen. Her kan du se spørgsmål, svar og hvor mange der har svaret rigtigt på de enkelte spørgsmål.

 SpørgsmålSvarRigtige besvarelser
1Hvor mange artikler bragte vi i FinansNYT i 2022?133266 (51.8%)
2Hvilket nyt medie har du kunnet møde i FinansNYT i 2022?Video-podcast454 (88.3%)
3Hvor mange danske selskaber er på listen over de 100 mest bæredygtige virksomheder?5202 (44.8%)
4Hvor stor er gennemsnitlige nettoformue for voksne danskere?1.940.000 kr.64 (31.7%)
5Hvor stor en del af rådighedsbeløbet (indkomst efter skat og faste udgifter) bruger danskerne almindeligvis på husholdningsudgifter?ca. 50 %.  162 (80.2%)
6Hvad er (ifølge FinansNYT) den bedste investering for din privatøkonomi gennem dit liv?Køb af ejerbolig45 (27.8%)
7Vi har i 2022 flere gange skrevet om ESG-indekset, men hvad står ESG for?Environment Social Governance439 (85.2%)
8Hvor meget faldt antallet af handlede boliger i 1.-3. kvartal i 2022 i forhold til samme periode året før?30 %369 (71.8%)
9Hvilken artikel var den mest læste i 2022?Pas på fejl i PensionsInfo127 (24.7%)

Besvarelser i alt: 515

1. Artikler i FinansNYT i 2022

I 2022 kunne du læse 133 FiF og artikler i dit nyhedsbrev. FinansNYT udkommer som regel to gange om ugen. Første gang onsdag eller torsdag med Ugens FiF og én artikel, anden gang om lørdagen med én artikel.

Du kan søge på alle vores artikler på vores hjemmeside under FinansNYT på www.finanshus.dk/finansnyt/.

2. Nyt medie i FinansNYT i 2022

Den 30. november gik vi i luften med Privatøkonomisk podcast for første gang. Det er blevet til 3 afsnit indtil videre:

Privatøkonomisk podcast – aldersopsparing

Tilpas økonomien til stigende renteudgifter

Sådan optimerer du din aktieindkomstskat

3. Danske selskaber på listen over mest bæredygtige virksomheder?

Der er 5 danske virksomheder er med på listen, udover Vestas på førstepladsen og Chr. Hansen på en andenplads, er det Ørsted, Novozymes og Coloplast.

Læs mere i artiklen, De 100 mest bæredygtige virksomheder

4. Gennemsnitlig nettoformue for voksne danskere

Den gennemsnitlige nettoformue i 2021 for voksne danskere inklusive reale aktiver, finansiel formue, pensionsformue, fratrukket prioritetsgæld, anden gæld og gæld til det offentlige er 1.940.000 kr. Det overraskede åbenbart mange, mindre end hver tredje svarede rigtigt på dette spørgsmål.

Læs mere i artiklen, 1 ting sikrer dig en større formue – Finanshuset Fredensborg

5. Husholdningsudgifternes andel af rådighedsbeløbet

En almindelig dansk familie med en normal økonomi bruger 40-50 % af rådighedsbeløbet på husholdningsudgifter.

Læs mere om, hvorfor det er vigtigt at kende dit rådighedsbeløb, og hvordan du bruger det til at styre din økonomi i vidensartiklen, Kend dit rådighedsbeløb

6. Dit livs bedste investering

Den bedste investering for din privatøkonomi gennem dit liv er sandsynligvis at købe en ejerbolig. Den opsparing, du opnår ved udviklingen i ejendomspriserne, er arbejdsfri. Du får med andre ord en konjunkturbestemt arbejds- og skattefri gevinst. Det er der ikke andre væsentlige opsparinger som giver dig.

Læs mere i artiklen, Ejerboligen er din bedste investering – Finanshuset Fredensborg

7. Hvad er ESG?

ESG står for Environment (= miljøpåvirkning) Social (= sociale forhold) og Governance (= god selskabsledelse)

ESG gør det muligt at sammenligne. hvor grønne virksomheder er i forhold til hinanden. Scorer en virksomhed højt kan den ofte tiltrække flere investorer – også selvom indtjeningen er lavere, end andre virksomheder i branchen med et lavt ESG-indeks. Investorerne – typisk pensionskasser – bryder med deres generelle målsætning om at skabe størst muligt afkast til kunderne.

3 råd til dine grønne investeringer

8. Antal handlede boliger

Antallet af bolighandler (i 1.-3. kvt.) faldt 30 % fra 2021 til 2022.

Rentestigninger og usikker verdenssituation sætter boligmarkedet i stå. Hvad betyder det for priserne, og hvor længe varer det, inden de stiger igen?

Læs mere i artiklen, Boligmarkedet i stå

9. Den mest læste artikel i 2022

Den mest læste artikel i FinansNYT i 2022 handlede om fejl i PensionsInfo.

ArtikelUnikke sidevisninger
1. Pas på fejl i PensionsInfo20.693
2. Verdens rigeste land 13.683
3. 3 scenarier for renten på længere sigt9.463

Relaterede Nyheder